Botaduras por trimestre 2011

T: 4
NacionalExportaciónTotal
Tipos de buquesGTCGTGTCGTGTCGT
Ferries1297573001100012975730011
Otros buques de no carga211324653111545234675131658439328
T: 3
NacionalExportaciónTotal
Tipos de buquesGTCGTGTCGTGTCGT
Ferries1297573001100012975730011
Otros buques de no carga16982667111545234675121615037342
T: 2
NacionalExportaciónTotal
Tipos de buquesGTCGTGTCGTGTCGT
Ferries1297573001100012975730011
Otros buques de no carga00093962177979396217797
T: 1
NacionalExportaciónTotal
Tipos de buquesGTCGTGTCGTGTCGT
Ferries1297573001100012975730011
Otros buques de no carga000416667641416667641
Exportar tablas a excel Exportar tablas a excel